[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] صبح آزادگان

[تاریخ:] دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۱- ۱۶ رجب ۱۴۰۲- ۱۰ مه ۱۹۸۲

[شماره:]  ۶۵۶

صفحه: ۱۱

 

احکام دادگاه انقلاب اسلامی کرج

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی کرج شش نفر از عوامل وابسته به گروهکهای محارب و همچنین از رهبران محافل بهائیت اعدام گردیدند. روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی اعلام کرد به حکم دادگاه انقلاب اسلامی کرج.....

...همچنین سه نفر از رهبران محافل بهائیت و از مبلغین گروه ضاله بهائیت در کرج به جرم ارتباط با مراکز صهیونیستی سفر به فلسطین اشغالشده و کمک هائی به محافل بهائیت مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شدند. اسامی این معدومین عبارتست از. ۱- بدیع ا [لله] حق پیکر فرزند محمد مهدی اهل و ساکن کرج ۲- محمود فروهر فرزند شکرا [لله] اهل آباده ساکن کرج ۳- اشراقیه فروهر فرزند شعبانعلی اهل تهران ساکن کرج.

احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی کرج در مورد نامبردگان در روزهای شش و هفده اردیبهشت ماه جاری بمورد اجراء گذاشته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]