[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

[روزنامه‌:] صبح آزادگان صفحه ۱۱

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۱

۱۶ رجب ۱۴۰۲

۱۰ مه ۱۹۸۲

شماره ۶۵۶

 

احکام دادگاه انقلاب اسلامی کرج

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی کرج شش نفر از عوامل وابسته به گروهکهای محارب و همچنین از رهبران محافل بهائیت اعدام گردیدند. روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی اعلام کرد به حکم دادگاه انقلاب اسلامی کرج.....

...همچنین سه نفر از رهبران محافل بهائیت و از مبلغین گروه ضاله بهائیت در کرج به جرم ارتباط با مراکز صهیونیستی سفر به فلسطین اشغالشده و کمک هائی به محافل بهائیت مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شدند. اسامی این معدومین عبارتست از. ۱- بدیع ا [لله] حق پیکر فرزند محمد مهدی اهل و ساکن کرج ۲- محمود فروهر فرزند شکرا [لله] اهل آباده ساکن کرج ۳- اشراقیه فروهر فرزند شعبانعلی اهل تهران ساکن کرج.

احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی کرج در مورد نامبردگان در روزهای شش و هفده اردیبهشت ماه جاری بمورد اجراء گذاشته شد.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]