[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ماه ١٣۶١

[شماره:] ١۶٧١٩

 

بحکم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه:

۴ نفر بجرم جاسوسی بنفع رژیم اشغالگر قدس اعدام شدند

بحکم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه دوتن بجرم فعالیت علیه جمهوری اسلامی و جاسوسی به نفع رژیم اشغالگر قدس و دو تن دیگر بجرم زنای محصنه در این شهرستان اعدام شدند. متن اطلاعیه روابط عمومی دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه در این زمینه به این شرح است:

بسمه تعالی – به اطلاع مردم مسلمان و همیشه در صحنه ارومیه می رساند که چهار تن به نامهای آقاالله [آگاه‌الله] تیزفهم فرزند خیرالله، جلادیه [جلالیه] مشتعل اسکوئی فرزند محمد بجرم جاسوسی و فعالیت علیه جمهوری اسلامی و به نفع رژیم اشغالگر قدس و ارسال کمک مالی به این کشور و تشکیل محافل بهائیت، به انحراف کشاندن افکار جوانان، تحریف آیات الهی، و ملاقات با جاسوسان صهیونیست و شرکت در محافل و جلسات بین المللی بهائیان بنا بحکم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه و تائید دادگاه عالی محکوم به اعدام و استرداد اموال منقول و غیرمنقول، همچنین علی جان طالب زاده فرزند عبدالمجید و خدیجه ساطع فرزند محمد به جرم زنای محصنه و پرداخت رشوه به مامورین بنا بحکم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه و تائید دادگاه عالی محکوم به اعدام گردیدند. احکام صادره در مورخه ١٩ اردیبهشت ١٣۶١ و ٢٠ اردیبهشت ١٣۶١ به مورد اجرا درآمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]