[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه] ایران نیوز

[تاریخ:] یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۰

[شماره:]۱۰۴

صفحه: ۸

 

۷ بهائی در همدان اعدام شدند

۷ تن از پیروان مذهب بهائی صبح روز یکشنبه این هفته در همدان اعدام شدند.

"جرالد نایت" سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائیان که این خبر را داد اضافه نمود که جنازه اعدام شدگان همان روز با حضور ۲۰۰۰ تن سوگوار دفن گردید. نایت گفت که منبع اطلاعاتی او بهائیان ایران هستند، هرچند که معمولاً گزارش این اعدام‌ها منتشر نمی‌شود.

سخنگوی بهائیان اظهار داشت که جمع بهائیان اعدام شده از اکتبر سال ۷۹ تاکنون، ۴۲ تن می‌شود.

۱۲ بهائی دیگر به قتل رسیده و ۱۴ تن هم ناپدید شده‌اند.

وی افزود که اتهام بهائیانی که روز یکشنبه اعدام شدند معلوم نیست ولی در موارد قبلی آنها به جاسوسی، صهیونیست بودن و فعالیت برای ترویج مذهب بهائی که از حمایت قانون اساسی ایران برخوردار نیست متهم می‌شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]