[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۵- ۱ رمضان ۱۴۰۶ - ۱۱ مه ۱۹۸۶

[شماره:] ۱۲۷۳۶

صفحه: ۱۹

 

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و تائید شورای عالی قضائی

۶ قاچاقچی و جاسوس در زاهدان اعدام شدند

زاهدان – خبرنگار کیهان:

بحکم دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان و به تأیید شورای عالی قضایی و دادگاه عالی ۶ نفر قاچاقچی و ضدانقلاب به اعدام محکوم شدند و حکم صادره سحرگاه دیروز (رأس ساعت ۵ صبح شنبه ۲۰ اردیبهشت ۶۵) در مورد آنان بمرحله اجرا در آمد.

اسامی معدومین به این شرح است: ...

... ۶ - فدرس شبرخ فرزند عطاءالله بهایی بجرم، اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران و جاسوسی و کمک مالی مستقیم به نفع اسرائیل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]