[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه‌:] خبر جنوب یومیه صبح

سال چهارم – شماره ٧١٧ – شنبه ٢٩ آبان ماه ۱۳۶۱ – تکشماره ۱۵ ریال

 

یکنفر از عوامل صهیونیست جنایتکار در شیراز اعدام شد

بحکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و با تایید شورای عالی قضائی یکی از عاملین صهیونیسم جنایتکار و عضو فعال فرقه ضاله بهائیت بنام ضیاء‌الله احراری فرزند جلال ٣٨ ساله مفسد فی‌الارض و محارب با خدا شناخته شد و محکوم باعدام گردید که حکم صادره در مورد نامبرده به مرحله اجرا درآمد.

معدوم نامبرده که یکی از اعضای فعال فرقه ضاله بهائیت بشمار میرفته است، با اعتراف صریح خود از سال ۱۳۵۵ عضو تشکیلات در قسمت مهاجرت و معاضدت بوده و در همین زمان با شرکت در کنفرانس شور بلوکی درخواست وام جهت تأسیس محفل بهائیت نموده بوده است.

وی در ضدیت با احکام مقدس اسلام سخت کوشا بود و حاضر به توبه نیز نگردیده بود.

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

روزنامه محلی شیراز

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]