[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

صفحه ۱۵

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۱

۱۷ رجب ۱۴۰۲ – شماره ۱۱۵۷۵

 

۶ عضو گروهکها و رهبران محافل بهائیت در کرج اعدام شدند

 

تهران – خبرگزاری جمهوری اسلامی – بحکم دادگاه انقلاب اسلامی کرج شش نفر از عوامل وابسته به گروهکهای محارب و همچنین از رهبران محافل بهائیت اعدام شدند.

 

روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی اعلام کرد:

...همچنین سه نفر از رهبران محافل بهائیت و از مبلغین گروه ضاله بهائیت در کرج به جرم ارتباط با مراکز صهیونیستی، سفر به فلسطین اشغال شده و کمکهائی به محافل بهائیت مفسدفی الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شدند. اسامی این معدومین عبارتست از: ۱- بدیع الله حق پیکر فرزند محمد‌مهدی اهل و ساکن کرج ۲- محمود فروهر فرزند شکرالله اهل آباده ساکن کرج ۳- اشراقیه فروهر فرزند شعبانعلی اهل تهران ساکن کرج.

احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی کرج در مورد نامبردگان در روزهای شش و هفده اردیبهشت ماه جاری بمورد اجرا گذاشته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]