[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

[روزنامه‌:] کیهان، ۱۱۵۷۵،[تاریخ:] ۲۱   اردیبهشت ۶۱

 

۶ عضو گروهکها و رهبران محافل بهائیت در کرج اعدام شدند

 

تهران – خبر گزاری جمهوری اسلامی- بحکم دادگاه انقلاب اسلامی کرج شش نفر از عوامل وابسته به گروهکهای محارب و همچنین از رهبران محافل بهائیت اعدام شدند.

روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی اعلام کرد: به حکم دادگاه انقلاب اسلامی کرج ۳ تن از عوامل وابسته به گروهک‌های محارب از چریکهای اقلیت محکوم به اعدام شدند. اسامی معدومین عبارتست از: ۱- ابوالقاسم تجلی فرزند ابوالفضل اهل زنجان ۲- فرهاد دلکش فرزند رحیم اهل تهران ساکن کرج ۳- محمدعلی حسنی فرزند حسن اهل و ساکن شهریار. همدین سه نفر از رهبران محافل بهائیت و از مبلغین گروه ضاله بهائیت در کرج به جرم ارتباط با مراکز صهیونیستی، سفر به فلسطین اشغال شده و کمکهائی به محافل بهائیت مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شدند. اسامی این معدومین عبارتست از: ۱- بدیع الله حق پیکر فرزند محمد مهدی اهل و ساکن کرج ۲- محمود فروهر فرزند شکرالله اهل آباده ساکن کرج ۳- اشرافیه فروهر فرزند شعبانعلی اهل تهران ساکن کرج.

احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی کرج در مورد نامبردگان در روزهای شش و هفده اردیبهشت ماه جاری بمورد اجرا گذاشته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]