[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:]  دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱

[شماره:] شماره ۱۶۷۱۷

 

۳ چریک اقلیت و ۳ رهبر بهائیت در کرج اعدام شدند

روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی اعلام کرد: به حکم دادگاه انقلاب اسلامی کرج ۳ تن از عوامل وابسته به گروهک های محارب از چریک های اقلیت محکوم به اعدام شدند. اسامی معدومین عبارتست از: ابوالقاسم تجلی فرزند ابوالفضل اهل زنجان و فرهاد دلکش فرزند رحیم اهل تهران ساکن کرج و محمدعلی حسنی فرزند حسن اهل و ساکن شهریار.

همچنین سه نفر از رهبران محافل بهائیت و از مبلغین گروه ضاله بهائیت در کرج به جرم ارتباط با مراکز صهیونیستی، سفر به فلسطین اشغال شده و کمک هائی به محافل بهائیت مفسدفی الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شدند. اسامی این معدومین عبارتست از: ۱- بدیع الله حق پیکر فرزند محمد مهدی اهل و ساکن کرج ۲- محمود فرهر فرزند شکرالله اهل آباده ساکن کرج ۳- اشراقیه فروهر فرزند شعبانعلی اهل تهران ساکن کرج.

احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی کرج در مورد نامبردگان در روزهای ششم و هفتم اردیبهشت اجرا شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]