[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۶۱- ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۰۲

[شماره:] ۱۱۵۵۴

صفحه: ۱۰ مکرر

 

اخبار کشور

بحکم دادگاه انقلاب اسلامی:

یک جاسوس اسرائیل در ارومیه اعدام شد

ارومیه – خبرگزاری جمهوری اسلامی:

بحکم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ۲ تن بجرم اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی. و یک تن دیگربجرم سرقت‌های مسلحانه مکرر و قتل به اعدام محکوم شدند که احکام صادره به مورد اجراء گذاشته شد.

اسامی محکومین و احکام صادره بدین شرح است:

...احسان خیامی فرزند موسی به جرم جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع رژیم اشغالگر قدس، تحریف آیات قرآن، اشاعه فحشا و فساد در زمین و به انحراف کشاندن افکار جوانان محکوم به اعدام گردید....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]