[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] یکشنبه ٢٧ تیر۱۳۶۱ - ۲۶ رمضان ۱۴۰۲

[شماره:] ۹۰۶

[صفحه:] ۴

سال چهارم

 

اعدام یک جاسوس صهیونیست‌ها

شیراز – خبرنگار جمهوری اسلامی – به ‌حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز شخصی بنام احمدعلی صادقیان. عضو محفل بهائی شیراز و جاسوس اسرائیل بنا به‌ حکم دادگاه این شهرستان در شب گذشته اعدام گردید. همچنین شخصی بنام محمد گلستانفرد یکی از اعضای تیم نظامی منافقین که در ترور و تخریب شرکت داشتند و قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی در شب گذشته اعدام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]