[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۲

شماره: [ناخوانا]

پیوست:

از: اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان بابلسر/ استان مازندران

به: آرایشگران و پیرایشگران زنانه

موضوع: تمدید امکنه صنفی

 

سلام علیکم

احتراماً عطف به نامه شماره ۴۴۶ مورخه  ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ به اطلاع میرساند با بررسی‌های بعمل آمده در خصوص خانم مهوند لقائی فرزند میثاق به کد ملی [ناخوانا] به شماره شناسنامه [ناخوانا] متولد ۲۳ فروردین ۱۳۴۴ صادره از [حذف شده] ، به شماره پرونده مکانیزه [ناخوانا]، واحد صنفی آرایشگری زنانه به نام پیوند

به آدرس بابلسر

پاسخ این مرجع به درخواست مورد نظر منفی می‌باشد و شایسته است در اسرع وقت پروانه واحد صنفی مورد نظر را ابطال و نتیجه را به این مرجع اعلان نمایید.

ضمناً صدور پروانه برای نامبرده به مصلحت نمی‌باشد به متصدی ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز تا تاریخ ۷/[؟]/۹۳ نسبت به جمع آوری واحد صنفی [ناخوانا]

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان بابلسر

سرگرد مهدی براری [امضا]

 

[یادداشت دستنویسی تاریخ در پایین صفحه]

تاریخ ابلاغ ۴ /[؟]/۹۳/[مهر]/۹۳

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]