[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

اتحادیه صنف پوشاک شهرستان سمنان

تاریخ: ٨ شهریور ٨٨

شماره: ۲۷۸

متصدی واحد صنفی پوشاک شاتل

به آدرس: میدان کوثر- فروشگاه شاتل

با توجه به اینکه از طرف اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان سمنان طی نامه‌ای به تاریخ ٢٤ مرداد ٨٨ پروانه کسبی شما را اسقاط صلاحیت اعلام نمودند و از اتحادیه صنف پوشاک سمنان خواسته شد که نسبت به ابطال پروانه کسب شما اقدام نمایند و هیئت‌رئیسه اتحادیه در تاریخ ٢٧ مرداد ٨٨ طی اخطار کتبی به شماره ۲۵۰ بابت پرداخت حق عضویت و در تاریخ ٣ شهریور ٨٨ طی نامه شماره ۲۵۹ از شما خواسته شد با در دست داشتن اصل پروانه و کارت عضویت به اتحادیه مراجعه نمائید و شفاهاً هم خدمتتان عرض کردیم ولی متأسفانه هیچگونه اقدامی جهت تحویل پروانه کسب به اتحادیه از طرف شما صورت نگرفت و اتحادیه بنا به وظیفه خود پروانه کسبی شما را ابطال نموده است و با توجه به اینکه پروانه کسبی شما باطل می‌باشد و هر گونه سوء استفاده از پروانه کسب از این تاریخ مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت لذا خواهشمندیم هر چه زودتر لاشه پروانه کسب را به اتحادیه تحویل نمائید.

ابراهیم جندقیان

رئیس اتحادیه صنف پوشاک شهرستان سمنان

[امضا]

٨ شهریور ١٣٨٨

[مهر رسمی]

رونوشت:

ریاست محترم اداره نظارت بر اماکن عمومی استان سمنان جهت استحضار و پیگیری

ریاست محترم مجمع امور صنفی مشترک شهرستان سمنان جهت استحضار

مدیریت محترم سازمان بازرگانی استان سمنان جهت استحضار

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

Image removed.شماره نامه

١١٩٨/ ٣٠١/ ٢/ ۲۳۱۴

[تاریخ:] ۲۴ مرداد ٨٨

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]