[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

خوزستان پارس- خرمشهر

(سید جواد موسویان)

تلگرافی: موسویان

[آدرس]

 

تاریخ ٨ خرداد  ۴۹

شماره١٢٧

[آدرس انگلیسی]

 

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

 

شرکت سهامی فیروز – خرمشهر

تابلوی شما را برای خودتان فرستادیم.

با کمال خوشحالی باطلاع شما میرسانم که بعلت اینکه قسمتی از درآمد آن شرکت برای فعالیت فرقه منحوس بابی و بهائیگری مصرف می‌شود [ناخوانا] فروش و بازاریابی نه تنها شریک نبوده‌ایم بلکه [ناخوانا] و متنفر.

بنابراین [ناخوانا] امکان دارد بزعم و نظر شما در مورد فروش کالای شما نصیب ما بشود به لقای کثیف و پلیدتان می‌بخشیم و مطمئن باشید که در پرتو روزافزون توجهات ملکوتی ولی‌عصر صاحب‌الزمان به بساط فرقه ننگینتان خاتمه داده خواهد شد.

خوزستان پارس خرمشهر و آبادان

سید جواد [ناخوانا]

[امضا]

رونوشت جهت اطلاع جناب آقای [ناخوانا] ارسال و تقدیم میگردد.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]