ابراهیم خیرخواه

متولد ۱۳۰۵ در لنگرود، گیلان

در تاریخ ٣ اسفند ۱۳۶۰در تهران تیرباران شد

 

ابراهیم خیرخواه دریک خانوادۀ مسلمان متولد شد. دورۀ دبستان را کامل کرد و در کارهای ساختمانی در شهرهای مختلف مشغول به کار شد. در سال ۱۳۵۳ به آئین بهائی پیوست. آخرین محل اقامتش مازندران بود و در آنجا شرکت ساختمانی خود را تأسیس کرد.

در روز ٢٠ دی ۱۳۶۰ در بابلسر بازداشت شد. نخست در زندان نظامی بابلسر و سپس در زندان ژاندارمری بابل بود.  در ٣٠ بهمن ماه ۱۳۶۰ به زندان اوین منتقل شد.  سه روز پس از آن، در روز ٣ اسفند ۱۳۶۰ او را تیرباران کردند. خانواده‌اش چند روز بعد از اعدام او مطلع شدند.  جسدش را مأمورین حکومت دفن کردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)