[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ٧١٢٠ /٧٠ /١١

تاریخ ۱۶  آذر  ٧٠

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی

 

مدیرکل محترم دبیرخانه قوه قضائیه

 با ابلاغ سلام

 بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۴/١ مورخ ۱۵ تیر  ٧٠ بنقل از پرونده کلاسه ۶۹/[؟]/٣٩١٩٣/١ اشعار میدارد: خانم شعاعیه میرآفتاب به اتهام وابستگی بفرقه ضاله و مضله بهائیت و فعالیت برای تشکیلات غیرقانونی یادشده و خروج از استیمان جمهوری اسلامی در تاریخ ٢ خرداد  ۶۹ در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و به استناد حکم شماره ۲۱۰۲۵ به مصادره کلیه اموال اعم از موارد شناخته شده و غیر آن و آنچه باسم خود یا دیگران نموده است محکوم و در اجرای فرمان مورخ ۶ اردیبهشت  ۶۸ حضرت امام امت قدس سره الشریف بتائید جناب آقای نیری رسیده و کلیه اموال وی در اختیار وکلای منتخب ولی‌فقیه قرار داده شده است./ ٣۴

 

[امضا روی مهر رسمی]

دادستانی انقلاب اسلامی تهران

[مهر:] اندیکس شد

[مهر رسمی با شماره و تاریخ] اداره کل دبیرخانه قوه قضائیه

[سه امضا و تاریخ]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

بسمه تعالی

[ناخوانا]

٢٣  آذر  ٧٠

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]