[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان تنکابن

 

شماره: ۱۸۱۵۰

تاریخ: ١ شهریور۶۰

پیوست-----

 

بسمه تعالی

خانم فرخ القانیان معاون دبستان دخترانه متل قو برابر اطلاعات واصله از عده‌ای از اولیای دانش آموزان سرکار اشتهار به فرقه ضاله بهائیت دارید در صورتیکه موضوع امر صحت ندارد مراتب را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درج و  یک نسخه از  روزنامه را باین اداره ارسال فرمائید. س

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان تنکابن - [ناخوانا]

[امضا]

گیرنده رونوشت

دایره کارگزینی جهت اطلاع و اقدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]