[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۶ اسفند ۶۴

شماره: ١٢٢٢

پیوست

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شورای مرکزی اصناف شهر کاشان

 

بسمه تعالی

آقای امراله منوچهری

در پاسخ نامه مورخه ٧ بهمن ۶۴ خواهشمند است جهت تجدید پروانه کسب مرام و آئین خود را کتباً به این شورا اعلام فرمائید%

محمد جهان آرائی

شورای مرکزی اصناف کاشان

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]