[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۶۰ - ١٢ شعبان ۱۴۰۱

[شماره:] ۵۸۶

[صفحه:] ٢

سال سوم

 

٧ جاسوس صهیونیسم بین المللی در همدان اعدام شدند

همدان – خبرنگار جمهوری اسلامی – بحکم دادگاه انقلاب اسلامی همدان ٧ تن به اعدام محکوم گردیدند حکم صادره پس از تائید شورای عالی قضائی ساعت ١ بامداد دیروز در همدان به مرحله اجرا درآمد. اسامی اعدام شدگان که از اعضای فرقه ضاله بهائیت بودند بدین شرح است.

١-. فیروز نعیمی فرزند علیرضا ٢- محمد باقر حبیبی فرزند نور محمد ٣- ناصر وفائی فرزند غلامعلی ۴- حسین خاندل فرزند یدالله ۵ – محمد حبیبی فرزند محمد ۶ – حسین مطلق ارانی فرزند شکرالله ٧- طرازالله خزین فرزند فضل الله  جرائم نامبردگان از سوی حجت الاسلام اعلمی حاکم شرع همدان بدین شرح اعلام شد.

به جرمهای ١- همکاری فعال با رژیم منحوس پهلوی ٢- همکاری فعال با ساواک و معرفی انقلابیون و متعهد به ساواک و شکنجه آنها  ٣- شرکت فعال در شبکه جاسوسی صهیونیستی و خارج کردن ارز فراوان به اسرائیل ۴ – سعی در بدنام کردن ارگانهای انقلابی و روحانیون و فرستادن نامه های کذب بعناوین آتش زدن محل مسکونی و دزدیدن اثاثیه و غیره ۵ – توطئه و قیام علیه انقلاب اسلامی و فرستادن تلگرام به شهرهای مختلف جهت تحصن ۶- ارتباط مستقیم با سرمایه دار فراری هژبر یزدانی ٧ – شرکت فعال در تبلیغ دین پوشالی بهائی و ارتباط مستقیم با کشورهای اروپا و امریکا -  اسرائیل ٨ – خفای اوراق و اسناد محفل و سوزاندن آنها و حیف و میل کردن اشیاء قیمتی و تهمت زدن به مردم مسلمان و مبارز مبنی بر اینکه اشیاء را مردم بغارت برده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]