[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه‌:] بامداد

 

آخرین تلفن از شهرستانها

به اتهام ایجاد اغتشاش و کشتار مردم:

۴ نفر در شیراز تیرباران شدند

 

در اجرای احکام صادره از جانب دادگاه انقلاب اسلامی شیراز طی دو روز گذشته جمعی از محکومان دادسرای انقلاب تیرباران شدند اسامی معدومین به این شرح است...

 

سرهنگ عظمت الله فهندژ یکی از عوامل کشتار شهرک سعدی که ساعت بیست و دو و سی دقیقه پریشب در برابر جوخه اعدام قرار گرفت.

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

روزنامه بامداد ۱۸ آذر ۱۳۵۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]