۵ تیر ۱۳۲۴

 

جناب آقای استاندار استان ۱۰

محترماً به عرض می‌رساند: این جانب اسماعیل فرهمند وکیل ورنامخواستی ...[1] نایب‌الوکالهٴ مخدّره شاهزاده‌خانم همشیرهٴ خود، عیال ابراهیم اشراقی ورنامخواستی از طرف موکّله، شرحی به پاسگاه مبارکهٴ لنجان شکایت نموده و اینک برای صدور امریّه مؤکّد دایر به رسیدگی کامل خاطر عالی را هم مزاحمت می‌نمایم: ابراهیم اشراقی تقریباً در ۱۸ سال قبل با خواهر این جانب ازدواج نموده و پس از مدّتی از قید اسلامیّت خارج و بهائی شده. از تاریخ بهائی شدنش تا کنون پیوسته بهانه‌جویی نموده و موجبات آزار مشارٌالیها (موکّله) را فراهم و بسا اوقات هم او را تهدید به قتل می‌نماید. بلکه او را هم کیش خود (بهائی) بنماید. از نظر این‌که مخدّره اطاعت مشارٌالیه را نکرده و بهائی نشده، مدّت‌ها است از پرداخت نفقهٴ عیال و چهار اولاد خودش خودداری کرده و تکفّل آنها به عهدهٴ این جانب یا پدرم بوده است. با این اوصاف باز قناعت به سوء رفتار مستمرّهٴ خود نکرده و چند شب قبل ابراهیم نام‌برده، با عدّه[ای] هم‌کیشان خود هم‌دست شده که حاجی‌آقا برادرش و زوجهٴ حاج‌آقا و خواهر حاج‌آقا و مختار و ناصر [که] همشیره‌زاده‌های ابراهیم باشند، به منزل همشیره ریخته و تمام اموال منقول او را از طلا و جهیزیّه و غیره برده‌اند و مشارٌالیها را هم مضروب نموده‌اند. با زحمت زیاد از چنگال آنها فرار نموده که مقتول نشود و فعلاً در منزل پدر خود با حالت پریشان و سخت بستری می‌باشد. ضمناً یک طغرا قبالهٴ ملک را که پدرم برای او خریده بود، در اطاق بوده با اثاثیّه[2] برده‌اند. چون از جهت اختلاف مذهبی دیگر تأمین جانی برای هیچ یک از ماها نیست، به علاوه تولید اختلاف و مشاجرات محلّی هم می‌کند و ممکن است فتنهٴ عظیم در محلّ ایجاد شود که بعداً نشود جلوگیری نمود، تقاضا دارم مقرّر فرمایید به فوریّت رسیدگی به این موضوع شده و مرتکبین را مجازات و تکلیف قانونی و شرعی این ازدواج را معیّن فرمایند. ۵ تیر ۱۳۲۴

[امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ تمبر وزارت دارایی ].

[حاشیهٴ ۲:] سابقه.

[حاشیهٴ ۳:] رونوشت در تعقیب مراسلهٴ اخیر به ژاندارمری ارسال شود که در رسیدگی به قضیّه و جلوگیری از وقوع شرارت و نزاع اقدام لازم معمول دارند. ٧ تیر ۱۳۲۴.[3]

[حاشیهٴ ۴:] آقای شهری، ٧ تیر۱۳۲۴.

 

١- یک کلمه ناخوانا.

٢- در نسخهٴ اصل: اساسیّه.

١- این دستور طیّ نامهٴ شمارۀ ۲۶۸۳ ۱۱تیر ۱۳۲۴ و خطاب به هنگ ژاندارمری اصفهان، انجام شده است.