[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

[روزنامه:] اطلاعات

یکشنبه چهارم مرداد ماه ۱۳۶۶

۲۶ جولای ۱۹۸۷

شماره ۱۸۲۳۰

 

«ابلاغیه»

بدینوسیله به آقای امین ا... امینی رئیس اسبق اداره ریشه‌کنی مالاریای کاشان ابلاغ می‌گردد طی حکم غیابی دادگاه انقلاب اسلامی کاشان که به تائید دادگاه عالی انقلاب اسلامی نیز رسیده محکوم به استرداد کلیه اموال بنفع دولت (بجرم فعالیت بر علیه اسلام و بنفع فرقه ضاله بهائیت و اذیت و آزار مسلمین) گردیده است لذا مراتب جهت اطلاع و ابلاغ قانونی منتشر می‌گردد.

روابط عمومی دادستانی کل کشور

آ - ۱۷۵۵۲